وظايف و اهداف کميته اقتصادي و بازرگاني :

  • تشکيل گردهمايي و همايش‌هاي توسعه روابط صنعتي، تجاري بين دو کشور
  • مساعدت و تلاش در برگزاري نمايشگاه‌هاي صنعتي، تجاري، بين دو کشور
  • تلاش و کوشش در جهت تسهيل در توسعه روابط بازرگاني و صنعتي دو کشور از طريق ايجاد ارتباط بين تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع دو کشور
  • فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز بازرگانان، صاحبان صنايع و اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور
  • تلاش و فعاليت در جهت توسعه مطلوب و توازن روابط اقتصادي دو کشور برقراري و همکاري با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذيربط در دو کشور براي تحقق اهداف فوق
شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.