• وظايف و اهداف کميته ورزشی :
  • برگزاری مسابقات مشترک بین تیم های ورزشی دو کشور
  • دعوت از تیم های ورزشی کشور ارمنستان جهت شرکت در مسابقات دوستانه در ایران
  • اعزام تیم های ورزشی ایران جهت شرکت در مسابقات دوستانه بین دوکشور
  • برگزاری دوره های آموزش فوتبال و داوری برای ایرانیان علاقه مند در ارمنستان
شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.