سیاست های راهبردی انجمن در راستای توسعه روابط فیمابین


 

توسعه تجارت، صنایع، کالا و خدمات فیمابین :

 

 • گسترش همکاری ها در زمینه های توسعه تجارت کالا و تبادل خدمات فنی و مهندسی
 • ایجاد فرصت ها و رفع موانع توسعه همکاری دو کشور در امور زیربنایی آب و برق، انرژی، کشاورزی، دامداری، صنایع و حمل و نقل

 

ایجاد بسترهای سرمایه گذاری دو جانبه (FDI) و توسعه مناسبات مالی :

 

 • تشویق و تسهیل جذب سرمایه گذاری متقابل
 • ارائه راهکار برای رفع موانع سرمایه گذاری در روابط دو کشور
 • تلاش در جهت فعال نمودن موسسات بیمه ای برای ارائه انواع خدمات بیمه ای متقابل بخصوص بیمه تضمین سرمایه گذاری و بیمه ترانزیت کالا
 • ایجاد بستر برای توسعه مناسبات بانکی جهت توسعه مناسبات بازرگانی بین دو کشور

 

توسعه منطقه ای و بین المللی در عصر جهانی شدن :

 

 • توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در تبادل فناوری های جدید
 • توسعه نقش تشکل ها و اتاق های بازرگانی دو کشور در توسعه تجارت فیمابین و مشارکت در همکاری های منطقه ای
 • تبیین و تعیین اثرات تحولات بازارهای جهانی و منطقه ای بر همکاری های فیمابین
 • ارائه چشم انداز توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در عصر جهانی شدن
 • بررسی و ارائه دورنمای همکاری های دو جانبه در قالب کمیسیون های مشترک اقتصادی دو جانبه
 • تبادل تجارب بنگاه های اقتصادی و خدماتی پیشرو

 

توسعه بسترهای فرهنگی، علمی، ورزشی دو کشور :

 

 • توسعه تبادلات علمی و دانشگاهی (دانشجو و اساتید)
 • گسترش همکاری های فرهنگی و توریستی
 • گسترش همکاری های ورزشی

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.